T Hưng Thịnh http://vattulanh.com.vn/

Tin tức mới

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Yêu cầu chưa thu phí xe máy

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Yêu cầu chưa thu phí xe máy

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND TP (sẽ họp vào cuối tháng 7-2015), thường trực HĐND TP đã có văn bản yêu cầu đối với UBND TP báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND TP về thu phí xe máy tại TP (tiến độ triển khai, kết quả, những thuận lợi và khó khăn, những đề xuất và kiến nghị với HĐND TP). Tuy nhiên, nếu HĐND TP chưa nắm được việc triển khai thu phí thuận lợi hay khó khăn thì sẽ yêu cầu UBND TP chưa tổ chức triển khai thu phí.

GỐI ĐỠ FOAM PU
GỐI ĐỠ FOAM PU
3
RON ỐNG GIÓ
BÔNG THUỶ TINH
BĂNG KEO BẠC